About

Když jsem 6. března 2015 založila tenhle blog, bylo mi 17 let. Nyní (14. 6. 2016) už mi je 19, mám za sebou úspěšně maturitu a před sebou i doufejme úspěšný život.

Přátelé by mě popsali jako hodně ambiciózní a cílevědomou osobu, ale to je fakt, který si popravdě moc neuvědomuji. Přijde mi normální, že má člověk nějaké cíle a jde si za nimi.

Mým největším snem je odstěhovat se do Anglie, kde bych chtěla vystudovat vysokou školu. Neptejte se mě, proč zrovna Anglie, ale něco na ní je strašně atraktivní a přitažlivé. Nikdy v životě jsem tam nebyla, nicméně i přes to již několik let dělám maximum pro to, aby se mi můj sen splnil.

Chci cestovat, chci si užívat a hlavně chci být šťastná. Tento blog je také něco, co mě šťastnou dělá a doufám, že to tak bude nadále. Nemá konkrétní zaměření, ale jelikož jsem beauty freak je nejvíce pravděpodobné, že zde najdete spoustu článků o kosmetice. Zároveň ale také mé postřehy, pocity, rady a tipy. A až se odstěhuju do Anglie, tak určitě i spoustu článků o mém anglickém životě.

Eventuálně bych ráda i točila videa na youtube, ale uvidíme časem. Doufám, že se vám zde bude líbit a pokud na mě máte nějaký dotaz či zájem o spolupráci, klidně mě kontaktujte na e-mailu osayandejanet9@gmail.com nebo přes formulář zde.

When I founded this blog on March 6th, 2015, I was 17. Now (14. 6. 2016) I am 19, I've successfully passed my finals and hopefully a successful life is ahead of me.

My friends would describe me as a very ambitious and purposeful person, but that's a fact I don't actually realize that much. I find it normal when a person has some goals and tries to achieve them.

My biggest dream is to move to England where I'd like to study. Don't ask me why England, but something about it is really attractive and appealing. I've never been there, however for several years I've been doing maximum to achieve that dream.

I want to travel, enjoy life and mainly I want to be happy. This blog is something that makes me happy and I hope it will continue this way. It has no specific topics, but because I am a beauty freak -most likely you will find here many posts about cosmetics. But also my thoughts, feelings, advices and tips. And when I'll move to England, you'll certainly find here loads of posts about my English life as well.

Eventually I'd like to film youtube videos, but we'll see. I hope you'll like it here and if you have any questions or you're interested in working with me, feel free to contact me on my e-mail osayandejanet9@gmail.com or via the form here.

Share
Tweet
Pin
Share